Zwiększające się wymagania klientów doradców finansowych

Czego wymaga dzisiejszy klient od doradcy

Klienci mają coraz większe wymagania względem pracy doradców. Osoba będąca doradcą finansowym nie tylko powinna pomóc klientowi w podjęciu odpowiedniej decyzji dotyczącej usługi bankowej, ale też wykazać się profesjonalizmem, wyrażającym się w opiece oraz w stałym monitorowaniu produktów rynkowych. Po podjęciu decyzji przez klienta doradca powinien śledzić to, co dzieje się z wybranym produktem, oraz proponować rozwiązania dotyczące zbilansowania kosztów przy zmianie produktu, a także racjonalizacji wydatków przedsiębiorstwa, w zakresie użytkowania obecnych produktów finansowych.

Klienci oczekują od doradcy, że będzie on pomagał swojemu klientowi w zakupie produktu, ale także spodziewają się profesjonalizmu, jak i wiedzy, na której mogą się opierać i sięgać po nią w każdej chwiliMożna zaobserwować pojawianie się nowej usługi doradczej, na wzór rozwiązań z Zachodu ? polega ona na oferowaniu pakietów usług pomocniczych. Otrzymanie zestawu usług polega na odbyciu kilkukrotnych spotkań z klientem. Pierwszy etap obejmuje zebranie informacji przez doradcę. Klient musi odpowiedzieć na wiele pytań, które mają pozwolić na odpowiednie wyselekcjonowanie usług bankowych odpowiadających warunkom klienta. Osoba zajmująca się doradztwem finansowym powinna znać aktualną bazę najnowszych usług bankowych i nie ograniczać się do stałych produktów. Dzięki temu instytucja będzie mogła sprostać wymaganiom wszystkim klientów:

  • zamożnym, którym można zaoferować pakiet kompleksowych usług doradczych, pakiety inwestycyjne, pośrednictwo w udziałach na giełdzie, due dilligence, akcje surowców na polskim i zagranicznym rynku itp.;
  • średniej klasy, którym można zaproponować produkty bankowe, ubezpieczenia oraz pozyskanie funduszy inwestycyjnych;
  • klientom w trudnej sytuacji finansowej, a także nie mającym już zdolności kredytowej np.: oferty kredytów SKOK-u, banków spółdzielczych czy też tzw. ?chwilówki? itp.

Perspektywa na e-doradztwo finansowe

Klienci oczekują od doradcy, że będzie on pomagał swojemu klientowi w zakupie produktu, ale także spodziewają się profesjonalizmu, jak i wiedzy, na której mogą się opierać i sięgać po nią w każdej chwili. W związku z tym być może już za 3 lata pojawią się komplekoso zinformatyzowane usługi doradztwa finansowego, gdzie klient będzie mógł skonsultować się z doradcą bez opuszczania domu, poprzez wideo-czat oraz za pośrednictwem odpowiednio w tym celu przygotowanej platformy informatycznej. Więcej informacji uzyskasz, wpisując w swej wyszukiwarce internetowej hasło wraz z interesującym Cię miastem np.: doradztwo finansowe Poznań.