Znaczenie biznesplanu podczas zakładania firmy

Otwieranie nowej działalności gospodarczej jest zawsze powiązane ze znajomością danej branży na rynku lokalnym. Przydatne są informacje o aspektach technicznych, strefie prawno-organizacyjnej oraz konkurencji znajdującej się w pobliżu planowanej siedziby firmy. Z perspektywy zakładającego firmę lub już prowadzącego przedsiębiorstwo ważne jest, by objąć odpowiednią strategię rozwoju firmy oraz wyznaczyć cele działania. Odpowiednie zarządzanie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, dobrze wcześniej zaplanowanym, pozwala na szybki i owocny rozwój.

Co nazywamy biznesplanem

Otwieranie nowej działalności gospodarczej jest zawsze powiązane ze znajomością danej branży na rynku lokalnymPojęcie ?biznesplan? pochodzi z języka angielskiego od Business Plan. Owa strategia jest bardzo dobrym narzędziem do planowania, opracowywania oceny opłacalności danego przedsięwzięcia, do szacowania źródeł finansowania, a także do przewidywania, czy opłaca się inwestować w nowe przedsięwzięcia. Inaczej mówiąc, biznesplan stanowi zestaw dokumentów oraz projektów na podstawie, których ocenia się słuszność podejmowania się działań związanych z inwestowaniem w dane przedsięwzięcie. Przewiduje on strategiczne działania, uwarunkowania finansowe, rynkowe, marketingowe, organizacyjne, kadrowe oraz techniczne. Biznesplan zazwyczaj jest rozpatrywany na okres od trzech do pięciu lat od rozpoczęcia działalności.

Po co jest potrzebny biznesplan i jak wygląda prawidłowa struktura dokumentu

Celem biznesplanu jest zilustrowanie obecnej sytuacji na rynku ? ma on posłużyć do opracowania elastycznego harmonogramu czynności, pomóc przy opracowaniu strategicznego projektowania celów oraz inicjatyw firmy.  Przy opracowywaniu biznesplanu w celu zakładania nowej działalności nie wolno zapomnieć o takich podstawowych elementach jak wymienione poniżej.

 1. Krótkie streszczenie przedsięwzięcia w postaci prezentacji.
 2. Ogólny opis biznesu zawierający:
 • proponowaną nazwę, formę prawną, a także lokalizację siedziby,
 • domenę działalności,
 • sylwetki właścicieli,
 • zasięg rynku i sprzedaży,
 • dysponowane i planowane środki finansowania.
 1. Bilans wnętrza i środowisko przedsiębiorstwa:
 • ogólny zarys środków, które posiada przedsiębiorstwo,
 • zarys obecnego rynku ? odbiorcy, dostawcy oraz konkurencja,
 • prognozy zmian lokalnego środowiska gospodarczego,
 • analiza SWOT ? zarys mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, perspektywy oraz zagrożenia z zewnątrz.
 1. Misja firmy ? długoterminowa oraz krótkoterminowa.
 2. Obranie danej strategii rozwoju.
 3. Analiza marketingowa pozwala na określenie:
 • rodzaju oferowanego produktu lub usług,
 • ceny produktu lub usług,
 • drogi dystrybucji,
 • sposobu promocji,
 1. Zarys działalności operacyjnej:
 • technologie,
 • nakład inwestycyjny,
 • pochodzenie funduszy na finalizację inwestycji,
 • plany ilościowe produkcji,
 • intendentura,
 • ochrona ekosystemu.
 1. Harmonogram organizacji oraz zarządzania:
 • schematy organizacyjne,
 • metody zarządzania.
 1. Strategia zatrudnienia:
 1. Plan głównych działań
 2. Rys finansowy, czyli kalkulacja:
 • otwarcia oraz zamknięcia firmy w określonym czasie,
 • przychodów  oraz  kosztów,
 • obrót pieniężny.
 1. Wnioski końcowe.

W ostatnich latach na terenie naszego kraju powstało wiele firm w oferujących swoją pomoc przy tworzeniu profesjonalnych biznesplanów, namiary na nie można odnaleźć w Internecie, wpisując lokalizację oraz np. takie hasło: biznes plan Poznań (więcej w temacie: http://www.strategor.pl/biznesplany/) .