Na jakiej podstawie dokonuje się oceny wniosków w Działaniu Badania na Rynek?

W przypadku działania Badania na Rynek (więcej tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/), gdzie instytucją odpowiedzialną za ocenę dokumentacji aplikacyjnej i przyznawaniem dofinansowania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP), istnieją ściśle określone kryteria na mocy których przyznawane jest dofinansowanie. Jak podkreślają także specjaliści, w porównaniu z innymi formami wsparcia udzielanego przedsiębiorcom, kryteria te są tutaj bardzo zaostrzone. cały wpis