Zmiany w firmie na lepsze

Przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, w jakiej branży działa i ilu zatrudnia pracowników, jest tak naprawdę żywym tworem. Tworem, który się zmienia – rozbudowuje i restrukturyzuje. Decydując się na prowadzenie własnej działalności, trzeba umieć zmian takich dokonywać i to w odpowiednim do tego czasie i korzystając z należytych narzędzi. Nie wystarczy coś robić, trzeba robić mądrze i tylko to, co przyniesie organizacji wymierne korzyści. Eksperymentowanie na własnej firmie, zastanawiając się, czy się uda, czy może nie – nie jest dobrym rozwiązaniem. Konsekwencje błędnych decyzji w biznesie są bardzo dotkliwe, a odczuwamy je zwłaszcza po swojej kieszeni. Chybione decyzje i źle ulokowane środki, to realna strata dla firmy, a więc jej właścicieli, a pośrednio także i dla pracowników. Jeśli bowiem zdarzy się tak, że firma popadnie w tarapaty finansowe, najprawdopodobniej odbije się to na redukcji pensji pracowników, lub też na masowych zwolnieniach. cały wpis

Gdy przedsiębiorca potrzebuje fachowego wsparcia

Ciężko jest znać się na wszystkim. Na ogół posiadamy wąską wiedzę z danego obszaru i to tym zajmujemy się w swoim życiu zawodowym. Nic, więc dziwnego, że nawet najlepszy przedsiębiorca może znaleźć się w sytuacji, z której nie potrafi sam znaleźć wyjścia. W praktyce, powodów do zaistnienia takich okoliczności może być bardzo dużo, wiele zależy tu od specyfiki firmy i obszaru jej działania. Sen z powiek przedsiębiorcą spędzają nie tylko kwestie formalne i prawne, ale także na przykład problemy z kontrahentami czy też IT. Warto w takich sytuacjach zwrócić się o fachową i kompetentną pomoc. Skorzystanie z niej może, bowiem skutecznie uchronić nas to przed popełnieniem wielu niepotrzebnych błędów, które przecież w znaczny sposób mogą zagrozić pozycji zarządzanej przez nas firmy na rynku. cały wpis

Ostatnie dziesięciolecie w obszarze usług konsultingowych i doradczych w krajach rozwijających się

Lata 90’ XX wieku są czasem, gdy zaszło wiele zmian społecznych i gospodarczych. To także dynamiczny rozwój wielu krajów, zwłaszcza tych z bloku środkowo-wschodniego. W okresie tym kraje rozwijające się, przestały być już postrzegane, jako homogeniczne, również w ujęciu działających na ich obszarze usług konsultingowych. cały wpis

Consulting – wsparcie dla biznesu

Consulting, to w praktyce bardzo szeroki wachlarz usług (o czym także pod linkiem: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) dotyczących na przykład:

  • działań związanych z definiowaniem strategii firmy,
  • reorganizacją i zarządzaniem finansowym w firmie,
  • zarządzania kapitałem ludzkim,
  • projektowania i wdrażania rozwiązań IT,
  • obsługą prawną,
  • obsługą księgową,
  • audytami,
  • etc. cały wpis

Kto może mi pomóc w podjęciu decyzji biznesowych?

Nie masz czasem wrażenia, że stoisz pod ścianą? Że twoja firma znajduje się na rozdrożu i od tego, jakie decyzje podejmiesz będą zależały jej późniejsze losy? Czujesz tą ogromną presję i paraliżujący strach, że coś może pójść nie tak? W końcu, mimo najszczerszych chęci ciężko jest być nieomylnym i znać się na wszystkim. Jesteśmy tylko ludźmi i nawet najlepszym zdarza się popełniać dotkliwe w skutkach błędy. cały wpis

Poufność informacji a współpraca z firmą konslutingową

Każda firma ma swoje pilnie strzeżone tajemnice i każda dba o to, by nie zostały one przekazane nieupoważnionym do tego osobom, które mogłyby zrobić z nich niewłaściwy użytek. Gdyby zdarzyło się bowiem, że pewne informacje zostały ujawnione, skończyć mogłoby się to osłabieniem pozycji firmy na rynku, a nawet w skrajnym wypadku – jej upadkiem. cały wpis

Czym jest konsulting?

Konsulting to z łaciskiego consulo ? sulere ? sului ? sultum, czyli naradzać się, znaleźć radę, szukać rady, konsultować (ciekawą ofertę konsultingu dla polskich firm można znaleźć tutaj: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) . W języku angielskim słowo consulting oznacza udzielanie porad w sprawach związanych z produkcją, wymianą, kupnem i sprzedażą towarów a także doradztwo techniczne i gospodarcze. cały wpis