Kto może mi pomóc w podjęciu decyzji biznesowych?

Nie masz czasem wrażenia, że stoisz pod ścianą? Że twoja firma znajduje się na rozdrożu i od tego, jakie decyzje podejmiesz będą zależały jej późniejsze losy? Czujesz tą ogromną presję i paraliżujący strach, że coś może pójść nie tak? W końcu, mimo najszczerszych chęci ciężko jest być nieomylnym i znać się na wszystkim. Jesteśmy tylko ludźmi i nawet najlepszym zdarza się popełniać dotkliwe w skutkach błędy. cały wpis

Formularz Oceny Oddziaływania Projektu na Środowisko –jak przygotować go należycie we wniosku o dotację?

Ubiegając się o przyznanie dotacji, należy załączyć formularz oceniający, w jaki sposób planowana inwestycja będzie oddziaływała na środowisko. Przez wiele osób składających wnioski jest on traktowany „po macoszemu”. Nierzadko zdarza się również, że przedsiębiorcy składający wniosek o dotację, zapominają o tym formularzu, lub traktują go bardzo pobieżnie. cały wpis

Poufność informacji a współpraca z firmą konslutingową

Każda firma ma swoje pilnie strzeżone tajemnice i każda dba o to, by nie zostały one przekazane nieupoważnionym do tego osobom, które mogłyby zrobić z nich niewłaściwy użytek. Gdyby zdarzyło się bowiem, że pewne informacje zostały ujawnione, skończyć mogłoby się to osłabieniem pozycji firmy na rynku, a nawet w skrajnym wypadku – jej upadkiem. cały wpis

Pomoc udzielana przez państwo firmom, które dotknęło rosyjskie embargo

Państwo postanowiło wesprzeć przez dotacje dlafirm podmioty dotknięte rosyjskim embargiem (więcej: http://www.strategor.pl/). W szczególności dotyczy to tych firm, których interesy ucierpiały na skutek tych działań naszego wschodniego sąsiada. Jeśli więc zdarzyło się, że w przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów o co najmniej 15 procent, istnieje możliwość ku temu, by się starać o udzielenie bezzwrotnej pomocy ze środków wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. cały wpis

Czym jest konsulting?

Konsulting to z łaciskiego consulo ? sulere ? sului ? sultum, czyli naradzać się, znaleźć radę, szukać rady, konsultować (ciekawą ofertę konsultingu dla polskich firm można znaleźć tutaj: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) . W języku angielskim słowo consulting oznacza udzielanie porad w sprawach związanych z produkcją, wymianą, kupnem i sprzedażą towarów a także doradztwo techniczne i gospodarcze. cały wpis

Aby firma sprawnie działała

Dynamicznie zmieniające się w warunkach rynkowych otoczenie każdej organizacji, niezależnie od branży, sprawia, że wybór odpowiedniej strategii biznesowej nie jedynie spoiwem, który scala wszystkie obszary i aspekty funkcjonowania takiego podmiotu, ale jest także kluczowym czynnikiem przekładającym się na jej sukces. Zdawać musimy sobie jednak sprawę z tego, że strategia  taka, którą się obierze nie jest dana raz na zawsze. W rzeczywistości szybko się bowiem dezaktualizuje, stąd też ogromna rola jaką odgrywa tu consulting Poznań (więcej an stronie: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/), który umożliwia dopasowanie jej do zmiennych warunków biznesowych. cały wpis

Rozwój konsultingu a powołanie Unii Europejskiej

Powołanie Unii Europejskiej stanowiło bez wątpienia bardzo istotny czynnik oddziałujący na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego państw zrzeszonych w ramach tej struktury, a także państw starających się wejść w jej skład. Europa bez wątpienia przemówiła jednym głosem, co stanowiło przełomowy moment w dziejach naszego kontynentu. cały wpis