Kilka uwag dotyczących doradztwa finansowego

Czy osoby zatrudniane na stanowisko doradcy mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego zawodu?

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności, dlatego osoby, które zostają zatrudnione na tym stanowisku bez wykształcenia finansowego lub ekonomicznego, mają szansę na doskonalenie się w tym zawodzie oraz samorealizację. Doradcy finansowi mogą z kolei w sposób ciągły doskonalić się i zdobywać certyfikaty, np. dzięki: WIB, EFPA oraz EAPF lub EFPF. Wszystkie z wymienionych organizacji mogą nadawać certyfikaty na różnych poziomach kwalifikacji. Zdobyty certyfikat może stanowić dodatkowe potwierdzenie kompetencji danego doradcy.

Co oznacza skrót KNF

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności, dlatego osoby, które zostają zatrudnione na tym stanowisku bez wykształcenia finansowego lub ekonomicznego, mają szansę na doskonalenie się w tym zawodzie oraz samorealizacjęWyżej wymieniony skrót oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. Od razu nasuwa się pytanie, czym się owa komisja zajmuje i dlaczego jej nazwa pojawia się w kontekście doskonalenia doradców zawodowych? Mianowicie jednym z głównych zadań tej instytucji jest uwzględnianie potrzeb licencjonowania doradców finansowych oraz wprowadzania ich do rejestru. Taka potrzeba leży w gestii samych doradców i oczywiście klientów. Komisja stawia sobie za cel przygotowywanie rozporządzeń przy włączaniu w działanie organizacji pozarządowych grupujących doradców oraz pośredników finansowych. Innym zadaniem komisji jest ostateczna regulacja zakresu pracy doradcy finansowego oraz ustalenie samej nazwy profesji. Istotną sprawą jest także regulacja produktów z zakresu ubezpieczeń.
Według brytyjskiego KNF ? FSA wszystkie osoby wykonujące czynności związane z doradztwem finansowym muszą posiadać konkretne kwalifikacje, które potwierdza certyfikat oraz wpis do rejestru, który prowadzi FSA. Egzaminy prowadzące do zdobycia certyfikatu są przeprowadzane rzetelnie i według określonych norm. FSA ściśle nadzoruje i reguluje proces doradztwa, a także kontroluje przestrzeganie etyki zawodowej.

W Polsce istnieje szereg firm zajmujących się doradztwem finansowym, które wciąż rozwijają w się tej profesji. Jeśli interesuje Cię, jak funkcjonują w Twoim mieście firmy zajmujące się taki usługami, wpisz w wyszukiwarce internetowej hasło wraz z nazwą konkretnego miasta, np.: doradztwo finansowe Poznań.