Na jakiej podstawie dokonuje się oceny wniosków w Działaniu Badania na Rynek?

W przypadku działania Badania na Rynek (więcej tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/), gdzie instytucją odpowiedzialną za ocenę dokumentacji aplikacyjnej i przyznawaniem dofinansowania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP), istnieją ściśle określone kryteria na mocy których przyznawane jest dofinansowanie. Jak podkreślają także specjaliści, w porównaniu z innymi formami wsparcia udzielanego przedsiębiorcom, kryteria te są tutaj bardzo zaostrzone. cały wpis

Zmiany w firmie na lepsze

Przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, w jakiej branży działa i ilu zatrudnia pracowników, jest tak naprawdę żywym tworem. Tworem, który się zmienia – rozbudowuje i restrukturyzuje. Decydując się na prowadzenie własnej działalności, trzeba umieć zmian takich dokonywać i to w odpowiednim do tego czasie i korzystając z należytych narzędzi. Nie wystarczy coś robić, trzeba robić mądrze i tylko to, co przyniesie organizacji wymierne korzyści. Eksperymentowanie na własnej firmie, zastanawiając się, czy się uda, czy może nie – nie jest dobrym rozwiązaniem. Konsekwencje błędnych decyzji w biznesie są bardzo dotkliwe, a odczuwamy je zwłaszcza po swojej kieszeni. Chybione decyzje i źle ulokowane środki, to realna strata dla firmy, a więc jej właścicieli, a pośrednio także i dla pracowników. Jeśli bowiem zdarzy się tak, że firma popadnie w tarapaty finansowe, najprawdopodobniej odbije się to na redukcji pensji pracowników, lub też na masowych zwolnieniach. cały wpis

Pomoc udzielana przez państwo firmom, które dotknęło rosyjskie embargo

Państwo postanowiło wesprzeć przez dotacje dlafirm podmioty dotknięte rosyjskim embargiem (więcej: http://www.strategor.pl/). W szczególności dotyczy to tych firm, których interesy ucierpiały na skutek tych działań naszego wschodniego sąsiada. Jeśli więc zdarzyło się, że w przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów o co najmniej 15 procent, istnieje możliwość ku temu, by się starać o udzielenie bezzwrotnej pomocy ze środków wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. cały wpis

Rozwój konsultingu a powołanie Unii Europejskiej

Powołanie Unii Europejskiej stanowiło bez wątpienia bardzo istotny czynnik oddziałujący na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego państw zrzeszonych w ramach tej struktury, a także państw starających się wejść w jej skład. Europa bez wątpienia przemówiła jednym głosem, co stanowiło przełomowy moment w dziejach naszego kontynentu. cały wpis

Na co można przeznaczyć środki uzyskane z dotacji z Urzędu Pracy?

W kwestii możliwości należytego rozdysponowania środków pochodzących z dotacji najlepiej zapoznać się z regulaminem danego urzędu pracy. Zdarza się, że poszczególne urzędy wprowadzają swoje, często określone procentowo ograniczenia. Ograniczenia te występują zwłaszcza w przypadku: cały wpis