Formularz Oceny Oddziaływania Projektu na Środowisko –jak przygotować go należycie we wniosku o dotację?

Ubiegając się o przyznanie dotacji, należy załączyć formularz oceniający, w jaki sposób planowana inwestycja będzie oddziaływała na środowisko. Przez wiele osób składających wnioski jest on traktowany „po macoszemu”. Nierzadko zdarza się również, że przedsiębiorcy składający wniosek o dotację, zapominają o tym formularzu, lub traktują go bardzo pobieżnie. cały wpis

Rozwój konsultingu a powołanie Unii Europejskiej

Powołanie Unii Europejskiej stanowiło bez wątpienia bardzo istotny czynnik oddziałujący na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego państw zrzeszonych w ramach tej struktury, a także państw starających się wejść w jej skład. Europa bez wątpienia przemówiła jednym głosem, co stanowiło przełomowy moment w dziejach naszego kontynentu. cały wpis

Analiza finansowa studium wykonalności

Sporządzając analizę finansową studium wykonalności projektu, pod kątem nakładów inwestycyjnych ponoszonych na realizację projektu, należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji tego projekt w ujęciu kwartalnym. Nakłady inwestycyjne należy zawsze podawać na bazie najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych wraz ze wskazaniem źródła tych szacunków. cały wpis

Środki dla przedsiębiorstwa z kredytu hipotecznego

Jak zapewniają specjaliści prowadzący doradztwo finansowe Poznań, bardzo interesującym rozwiązaniem dla przedsiębiorców planujących poszerzenie działalności lub rozbudowę swojej firmy, jest zaciągnięcie w banku kredytu hipoteczny. Kredyt hipoteczny jest rozwiązaniem znanym i cenionym przez klientów już od wielu lat. Może on zostać przyznany przedsiębiorstwu na cele takie jak: cały wpis

Skąd i na co przeznaczane są środki z budżetu Unii Europejskiej

Środki finansowe, jakie posiada Unia Europejska, gromadzone są przez wszystkie państwa członkowskie i przekazywane do budżetu unijnego. W myśl prawa, środki te są zasobami własnymi Unii Europejskiej. Z kolei środki budżetu Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: cały wpis