Formularz Oceny Oddziaływania Projektu na Środowisko –jak przygotować go należycie we wniosku o dotację?

Ubiegając się o przyznanie dotacji, należy załączyć formularz oceniający, w jaki sposób planowana inwestycja będzie oddziaływała na środowisko. Przez wiele osób składających wnioski jest on traktowany „po macoszemu”. Nierzadko zdarza się również, że przedsiębiorcy składający wniosek o dotację, zapominają o tym formularzu, lub traktują go bardzo pobieżnie. cały wpis

Na co można przeznaczyć środki uzyskane z dotacji z Urzędu Pracy?

W kwestii możliwości należytego rozdysponowania środków pochodzących z dotacji najlepiej zapoznać się z regulaminem danego urzędu pracy. Zdarza się, że poszczególne urzędy wprowadzają swoje, często określone procentowo ograniczenia. Ograniczenia te występują zwłaszcza w przypadku: cały wpis

Znaczenie biznesplanu podczas zakładania firmy

Otwieranie nowej działalności gospodarczej jest zawsze powiązane ze znajomością danej branży na rynku lokalnym. Przydatne są informacje o aspektach technicznych, strefie prawno-organizacyjnej oraz konkurencji znajdującej się w pobliżu planowanej siedziby firmy. Z perspektywy zakładającego firmę lub już prowadzącego przedsiębiorstwo ważne jest, by objąć odpowiednią strategię rozwoju firmy oraz wyznaczyć cele działania. Odpowiednie zarządzanie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, dobrze wcześniej zaplanowanym, pozwala na szybki i owocny rozwój. cały wpis