Formularz Oceny Oddziaływania Projektu na Środowisko –jak przygotować go należycie we wniosku o dotację?

Ubiegając się o przyznanie dotacji, należy załączyć formularz oceniający, w jaki sposób planowana inwestycja będzie oddziaływała na środowisko. Przez wiele osób składających wnioski jest on traktowany „po macoszemu”. Nierzadko zdarza się również, że przedsiębiorcy składający wniosek o dotację, zapominają o tym formularzu, lub traktują go bardzo pobieżnie. cały wpis