Poufność informacji a współpraca z firmą konslutingową

Każda firma ma swoje pilnie strzeżone tajemnice i każda dba o to, by nie zostały one przekazane nieupoważnionym do tego osobom, które mogłyby zrobić z nich niewłaściwy użytek. Gdyby zdarzyło się bowiem, że pewne informacje zostały ujawnione, skończyć mogłoby się to osłabieniem pozycji firmy na rynku, a nawet w skrajnym wypadku – jej upadkiem. cały wpis