Pomoc udzielana przez państwo firmom, które dotknęło rosyjskie embargo

Państwo postanowiło wesprzeć przez dotacje dlafirm podmioty dotknięte rosyjskim embargiem (więcej: http://www.strategor.pl/). W szczególności dotyczy to tych firm, których interesy ucierpiały na skutek tych działań naszego wschodniego sąsiada. Jeśli więc zdarzyło się, że w przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów o co najmniej 15 procent, istnieje możliwość ku temu, by się starać o udzielenie bezzwrotnej pomocy ze środków wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. cały wpis