Analiza finansowa studium wykonalności

Sporządzając analizę finansową studium wykonalności projektu, pod kątem nakładów inwestycyjnych ponoszonych na realizację projektu, należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji tego projekt w ujęciu kwartalnym. Nakłady inwestycyjne należy zawsze podawać na bazie najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych wraz ze wskazaniem źródła tych szacunków. cały wpis