Skąd i na co przeznaczane są środki z budżetu Unii Europejskiej

Środki finansowe, jakie posiada Unia Europejska, gromadzone są przez wszystkie państwa członkowskie i przekazywane do budżetu unijnego. W myśl prawa, środki te są zasobami własnymi Unii Europejskiej. Z kolei środki budżetu Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: cały wpis