Kilka uwag dotyczących doradztwa finansowego

Czy osoby zatrudniane na stanowisko doradcy mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego zawodu?

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności, dlatego osoby, które zostają zatrudnione na tym stanowisku bez wykształcenia finansowego lub ekonomicznego, mają szansę na doskonalenie się w tym zawodzie oraz samorealizację. Doradcy finansowi mogą z kolei w sposób ciągły doskonalić się i zdobywać certyfikaty, np. dzięki: WIB, EFPA oraz EAPF lub EFPF. Wszystkie z wymienionych organizacji mogą nadawać certyfikaty na różnych poziomach kwalifikacji. Zdobyty certyfikat może stanowić dodatkowe potwierdzenie kompetencji danego doradcy. cały wpis

Tropem najnowszych trendów w doradztwie finansowym

Ubiegły rok nie był łatwy dla sektora finansowego. Jednakże jest sporo przesłanek wskazujących na to, że rok 2014 będzie podobny do ubiegłych 12 miesięcy. Obecny kryzys finansowy ? czy też deficyt budżetowy ? wywierają wpływ na banki, aby te udzielały znacznie mniej kredytów, co znajdzie swoje negatywne odzwierciedlenie w całym sektorze bankowości. Jak wynika z analiz w roku 2013, sporo klientów wycofało swoje depozyty, a to wskazuje, że w obecnym roku owa suma może się znacznie zwiększyć. cały wpis

Zwiększające się wymagania klientów doradców finansowych

Czego wymaga dzisiejszy klient od doradcy

Klienci mają coraz większe wymagania względem pracy doradców. Osoba będąca doradcą finansowym nie tylko powinna pomóc klientowi w podjęciu odpowiedniej decyzji dotyczącej usługi bankowej, ale też wykazać się profesjonalizmem, wyrażającym się w opiece oraz w stałym monitorowaniu produktów rynkowych. Po podjęciu decyzji przez klienta doradca powinien śledzić to, co dzieje się z wybranym produktem, oraz proponować rozwiązania dotyczące zbilansowania kosztów przy zmianie produktu, a także racjonalizacji wydatków przedsiębiorstwa, w zakresie użytkowania obecnych produktów finansowych. cały wpis

Znaczenie biznesplanu podczas zakładania firmy

Otwieranie nowej działalności gospodarczej jest zawsze powiązane ze znajomością danej branży na rynku lokalnym. Przydatne są informacje o aspektach technicznych, strefie prawno-organizacyjnej oraz konkurencji znajdującej się w pobliżu planowanej siedziby firmy. Z perspektywy zakładającego firmę lub już prowadzącego przedsiębiorstwo ważne jest, by objąć odpowiednią strategię rozwoju firmy oraz wyznaczyć cele działania. Odpowiednie zarządzanie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, dobrze wcześniej zaplanowanym, pozwala na szybki i owocny rozwój. cały wpis